simple offline website creator

  TRHOVÉ TRENDEK

  • trh narastá ....
  • znižujú sa tlačové množstvá jednotlivých produktov...
  • zvyšuje sa množstvo druhov produktov ...
  • dôležitá je krátka reakčná doba ....
  • kvalita bez kompromisov ...
  • tlač podľa aktuálnej potreby...
  • zvýšený dôraz sa kladie na ochranu životného prostredia....
  •  individuálne označenie - limitované série